Chill Town Phố Bia Nhật Bản

Tên Dự Án: Chill Town: Phố Bia Nhật Bản – Thủ Đức

Thời Gian Thi Công Năm 2019

Vị Trí: 7A Tô Vĩnh Diện, Thủ Đức, Tp.HCM

Đơn Vị Thi Công: Công Ty Quảng Cáo Vy Nhất

Địa Chỉ: 379 Kha vạn cân, Phường. Hiệp bình chánh, Quận. Thủ đức, Tp. HCM

Điện Thoại: 0901 345 535

Email: quangcaovynhat@gmail.com