BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI

Tên Dự Án: dOANH NGHIỆP ĐIỆN THOẠI TƯ NHÂN

Vị trí: HỒ CHÍ MINH

Đơn Vị Thi Công: Công Ty Quảng Cáo Vy Nhất

Địa Chỉ: 379 Kha vạn cân, Phường. Hiệp bình chánh, Quận. Thủ đức, Tp. HCM

Điện Thoại: 0901 345 535

Email: quangcaovynhat@gmail.com